Curruncho sobre Música


21/9/12

As notas musicais

Fai clic sobre a imaxe anterior e elixe a resposta correcta das cinco posibles. Só hai unha correcta.

Instrumentos musicais da aula

Fai clic sobre a imaxe e intenta atopar o nome de doce instrumentos musicais presentes na aula de música.